Sosyalist Marseillaise

Fransız Ulusal Marşı’nın Şili yorumu. 11 Eylül 1973’te ABD destekli Augusto Pinochet liderliğindeki askeri bir cunta, demokratik olarak seçilmiş olan, Şili Sosyalist Partisi lideri Salvador Allende’yi silah zoruyla devirdi ve katletti. Allende’nin önderliği altında Şili, o zamanlar dünyanın gördüğü ilk demokratik olarak seçilmiş Marksist hükümete sahipti. Salvador Allende çokuluslu şirketleri kovdu, kömür ve mineral endüstrilerini devlet kontrolüne aldı, işsizliği azalttı ve yoksulluğun azalmasını sağladı.

Yorum yapabilirsiniz