Laiklik, Sekülerizm Ve Dalavereci Voltaire – Teferruat (2)

Teferruat’ın ikinci bölümünde Fransız Devrimi üzerinden laiklik, sekülerizm ve din meselesi üzerine konuşmaya, diyanetin pek işine gelmeyecek mevzulara girmeye devam ediyoruz.

Hazırlayan ve sunan: Sertaç Canbolat

Yorum yapabilirsiniz