Hakkımızda

Bağımsız Sinema* Merkezi Hakkında

BSM, 2011 yılında Türkiye’de sinema ve video alanlarında film, atölye, araştırma, yayın ve eğitim çalışmaları yapmak, bağımsız sinemacılara kendilerini geliştirebilecekleri ve projelerini hayata geçirebilecekleri bir merkez sunma amacıyla kurulmuştur.

BSM, sinemayı sermayenin kontrolünde, parası olanın üretebildiği bir sanat olmaktan çıkarmak için bunun tekniğini, kuramını, dilini yeni araçlar ve durumlar üzerinden yeniden değerlendirmeyi, yeni yollar açmayı, tartışmayı ve buradan yeni filmler üretmeyi amaçlar.

BSM, bu amaçları için Bağımsız Kare adında aylık bir dergi çıkarmakta, bir çok farklı dalda atölyeler ve seminerler düzenlemekte, kendisine ait teknik donanımlar geliştirmeye ve bunları olabildiğince çok bağımsız sinemacının kullanabilmesi için uygun koşulları sağlamaya çalışmaktadır. Bağımsız sinemacıların birbirleri ile tanışması ve yeni olanaklar geliştirebilmesi, filmlerin ihtiyaçları doğrultusunda gönüllü oyuncu, teknik ekip, ekipman desteği alabilmesi için bir bağımsız sinemacı ağı oluşturmaktadır.

BSM, ayrıca bağımsız sinemacıların sinema tekellerine ve ağır dağıtım koşullarına karşı kendi alternatiflerini yaratabilmesi için çeşitli gösterim ve dağıtım yöntemleri üzerine çalışma yürütmektedir.

*BSM “Bağımsız Sinema” kavramını; sermayeden, gericilikten, cemaatlerden, onların uzantılarından, emperyalist kurumların operasyonlarından, piyasacılıktan ve her türlü dogmatizmden, sansürcülükten ve kısıtlamadan bağımsızlık, insanlığın “Eşitlik ve Özgürlük” mücadelesine ise bir bağlılık olarak tarif eder.