Üyelik

Üyelik Seviyesi

BSM üyelik seviyesini seçtiniz.

BSM Portal üyelerine açik tüm içeriklere erisebilirsiniz.

Üyelik ücretiTRY 0.00.


Hesap Bilgileri Zaten bir hesabınız var mı? Giriş Yap

BU ALANI BOŞ BIRAKIN

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ:
Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar:
Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin FILMATEK üyeliği kayıt işlemlerinden önce okunması tavsiye edilir. FILMATEK sitesine üyelik esnasında kişisel bilgilerinizin yer alacağı form doldurulduğunda ve kayıt başvurusu başarıyla alındığında bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.
FILMATEK, bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır.
1. KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI
FILMATEK tüm üyelerine açıktır. Üyelik işlemlerinde PayPal,Inc.(tm) ortaklığından yararlanılacak, FILMATEK veritabanında kullanıcıya ait hiç bir kredi kartı bilgisi saklanmayacaktır.
Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
1.a. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması
1.b. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
1.c. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi
2. İÇERİK KULLANIMI
2. FILMATEK’de sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. FILMATEK içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, yazılı ve uygulanan iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.
3. SORUMLULUKLAR
3.a. FILMATEK’i ziyaret eden kullanıcıların bilgileri onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile kullanılabilir.
3.b. FILMATEK kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek FILMATEK sitesini kullanmaya başlayabilir.
3.c. Kullanıcı, FILMATEK sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile FILMATEK’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.
3.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya FILMATEK sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının FILMATEK’den yararlanması FILMATEK tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.
3.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin FILMATEK’i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
3.f. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından FILMATEK üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. FILMATEK üyelik iptalinde, üyelik sırasında kullanıcı tarafından ödenen bedeli geri ödemeyecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
3.g. FILMATEK kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. FILMATEK, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle FILMATEK’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. FILMATEK, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.
4. FILMATEK’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.a. FILMATEK, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kullanıcı bilgilerini hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının FILMATEK sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya r esmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, FILMATEK ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
4.b. FILMATEK taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. FILMATEK’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, FILMATEK’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve FILMATEK sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri FILMATEK sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın FILMATEK tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
5. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren FILMATEK sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
6. YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
7. TEBLİGAT ADRESLERİ
7.a. Kullanıcının FILMATEK’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
7.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
7.c. FILMATEK’in kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın FILMATEK tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.